Câu Chuyện Về “Hơn Cả Một Câu Lạc Bộ” Khi Đang Thâm Hụt Về Tài Chính

Trong bóng đá cũng vậy.

Có những thứ khi bạn yêu thích và quan tâm thực sự và đặt suy nghĩ của riêng mình vào đối tượng đó, bạn cần hiểu về họ chứ không phải nghe từ bình phẩm của người khác.

Trả lời:

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *